Szkolenie kadry

Superwizja i konsultacje pracy środowiskowej

Superwizje i konsultacje mają na celu poszerzenie rozumienia rodziny objętej postępowaniem korekcyjnym. Prowadzone są metodą warsztatową w ujęciu systemowym i psychodynamicznym, w grupie do 6 osób i trwają 2-3 godziny. Odbywają się w siedzibie naszej Fundacji raz w miesiącu. Termin spotkania jest ustalany z miesięcznym wyprzedzeniem i dostępny jest w aktualnościach na pierwszej stronie naszej Fundacji.

Kierowane są dla Asystentów Rodzinnych, Pracowników Socjalnych i Środowiskowych, Pedagogów, „Streetworkerów”, Kuratorów Rodzinnych itp..

Diagnoza rodziny – konspekt.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity 2017r.).

Udział w superwizji i konsultacjach jest bezpłatny, i w całości realizowany w ramach pracy społecznej psychoterapeutów naszej Fundacji dla osób pracujących  na terenie powiatu wołomińskiego.

Instytucje chcące skorzystać z w/w propozycji proszone są o kontakt e-mailowy lub telefoniczny (Sławomir Orych 600-355-163). Nasza Fundacja realizuje taką propozycje także w ramach odpłatnej działalności statutowej.

 


„Łączenie przestrzeni” – warsztat

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, „Streetworkerów” zajmującej się pracą z dziećmi zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi (internet).

Warsztat poszerzający świadomość, co do warunków i możliwości budowania porozumienia z młodzieżą zagrożoną problemowym używaniem internetu. Poszukuje skutecznych i adekwatnych, możliwości” dotarcia do młodzieży.

Instytucje chcące skorzystać z w/w propozycji proszone są o kontakt e-mailowy lub telefoniczny (Sławomir Orych 600-355-163). Nasza Fundacja realizuje taką propozycje także w ramach odpłatnej działalności statutowej.


W celu skorzystania z oferty prosimy o kontakt telefoniczny 600-355-163 lub e-mailowy fundacjarodzina@fundacjarodzina.org.pl

PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty asertywności i empatii dla osób narażonych na przemoc i konflikty rówieśnicze
Dla RODZICÓW
Indywidualne konsultacje problemów wychowawczych i grupa wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi.
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna, par i rodzinna. Konsultacje wychowawcze problemów wychowawczych.
SZKOLENIA KADRY
Superwizja, konsultacje i warsztaty dla osób, i zespołów zajmujących się profesjonalnie pomocą.