Poradnia Psychoterapeutyczna

W ramach poradni pomagamy stosując psychoterapię, która jest uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Nasi psychoterapeuci ukończyli 4,5 letnie szkolenie zawodowe w zakresie psychoterapii lub są w trakcie, z możliwości wykonywania zawodu. W czasie procesu leczenia wykorzystujemy szereg technik psychoterapeutycznych by umożliwić korektywne przeżycie wcześniejszych doświadczeń życiowych oraz dać możliwość uzyskania wglądu w procesy emocjonalne, które kierują naszym zachowaniem i przeżywaniem emocjonalnym.

Opieramy się na psychoterapii: psychodynamicznej, systemowej, behawioralno-poznawczej, monodramie i psychodramie. Łącząc techniki możemy dostosowywać narzędzia i metody indywidualnie do potrzeb pacjenta. W naszym rozumieniu psychoterapia ma służyć człowiekowi, dlatego też kierujemy się podejściem integratywnym, gdzie  Znaczącym elementem leczącym w psychoterapii jest „spotkanie się dwóch ludzi” i relacja, jaka wówczas powstaje.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów osobistych, rodzinnych i wychowawczych.

Prowadzimy:

Pracujemy w Zespole Psychoterapeutycznym naszej Fundacji oraz pod stała superwizją.

W celu umówienia się na sesję czy konsultację prosimy kontaktować się z sekretariatem Fundacji pod nr telefonu 730-981-189 lub e-mailowo fundacjarodzina@fundacjarodzina.org.pl.. Można także bezpośrednio kontaktować się z terapeutami:

Psychoterapeuta – Barbara Olszewska tel. 503 185 041;

Psychoterapeuta – Sławomir Orych tel. 600 355 163;

Psychoterapeuta – Magdalena Zaborowska (czasowo nie przyjmuje pacjentów).

W naszej pracy kierujemy się zasadami etyki psychoterapeuty, a odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że treści, które zostaną ujawnione w czasie psychoterapii nie mogą być upowszechniane i przekazywane. Do przestrzegania tajemnicy lekarskiej zobowiązane są wszyscy psychoterapeuci i superwizorzy. Z tego samego powodu psychoterapeuci nie podejmują się występowania w charakterze świadka w postępowaniach sądowych czy innych.

Sesje odbywają się w siedzibie Fundacji w Wołominie przy ul.Okopowa 2d.

Psychoterapia prowadzona jest w ramach odpłatnej działalności statutowej.

Opłata za sesję jest ustalana z terapeutą indywidualnie w czasie spotkania.

Płatna na konto Fundacji w terminie 2 dni po sesji (w tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko osoby korzystającej, oraz nazwisko terapeuty i datę sesji).

Rachunek bankowy do przelewu:

Bank Zachodni WBK 50-1500-1070-1210-7012-1041-0000

 

 

PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty asertywności i empatii dla osób narażonych na przemoc i konflikty rówieśnicze
Dla RODZICÓW
Indywidualne konsultacje problemów wychowawczych i grupa wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi.
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna, par i rodzinna. Konsultacje wychowawcze problemów wychowawczych.
SZKOLENIA KADRY
Superwizja, konsultacje i warsztaty dla osób, i zespołów zajmujących się profesjonalnie pomocą.