Psychoprofilaktyka

„WARSZTATY ASERTYWNOŚCI I EMPATII” mają na celu rozwijanie asertywność i empatii – dla osób narażonych na przemoc i konflikty rówieśnicze. „Nie ma asertywności bez empatii, czyli zdolności do nazywania uczuć innych, ale i swoich”.

Warsztaty prowadzone są technikami psychodramatycznymi, przez psychoterapeutów naszej Fundacji.

Składają się z cyklu czterech odrębnych warsztatów, odbywających się raz w tygodniu, po 2-3 godziny zegarowe każdy. Przeznaczone są dla grupy do 12 osób zainteresowanych i gotowych do udziału w takich warsztatach.

 

Zajęcia organizowane są na terenie zainteresowanych placówek (Szkół, Rodzinnych Domach Dziecka, Świetlice itp.) prowadzących zajęcia z dziećmi.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny 600-355-163 Sławomir Orych lub e-mailowo: fundacjarodzina@fundacjarodzina.org.pl

Udział w programie jest bezpłatny, w całości realizowany w ramach pracy społecznej psychoterapeutów naszej Fundacji.

 

PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty asertywności i empatii dla osób narażonych na przemoc i konflikty rówieśnicze
Dla RODZICÓW
Indywidualne konsultacje problemów wychowawczych i grupa wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi.
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna, par i rodzinna. Konsultacje wychowawcze problemów wychowawczych.
SZKOLENIA KADRY
Superwizja, konsultacje i warsztaty dla osób, i zespołów zajmujących się profesjonalnie pomocą.