Grudzień

 

Konsultacje i warsztaty dla asystentów rodzinnych. Konsultacje rozpoczeły się dn.18.10.2013r. i będą trwały końca grudnia tego roku. W konsultacjach biorą udział asystenci rodzinni z gmin i miast: Radzymin, Kobyłka, Strachówka i Ząbek.

Zbiórka żywności. Nasza Fundacja 1.XII.2013r. organizowała zbiórkę żywności na terenie miast i gminy Kobyłki, i Radzymina. W akcji wzieło 100 wolonatriuszy z gimnazjów w Kobyłce, Radzyminie i Zaubicach. Zebraliśmy 2744kg żywności, która to trafiła do osób najbardziej potrzebujących z tych właśnie terenów.

Dla dzieci. Udało nam się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pozyskać zabawki, które w dniach 20-23 grudnia przekazaliśmy rodzinom  najbardziej potrzebującym.

PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna i rodzinna, konsultacje problemów wychowawczych.
PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty psychoprofilaktyczne skierowane do uczniów szkół średnich powiatu wołomińskiego narażonych na konflikty rówieśnicze.
ASYSTA RODZINNA
Konsultacje dla asystentów rodzinnych. Pomoc i wsparcie w pracy z rodzinami.
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA DLA DZIECI
Psychoterapia grupowa dla dzieci w wieku 11-13 lat oraz terapia rodzinna dla rodziców.