Dla Rodziców

WARTSZATY DLA RODZICÓW

Rodzicielstwo jest trudnym wyzwaniem, do którego żadna szkoła nie przygotowuje. Wobec trudności pojawiających się w procesie wychowania dziecka rodzice bardzo często pozostają sami i muszą sobie radzić niezależnie od rodzaju i nasilenia problemu. Okazuje się, że mimo dobrych intencji i podejmowanych starań rodzice napotykają na różnorodne trudności, których czasami nie rozumieją. Doświadczają porażek.

Pomocą w takiej sytuacji może być skorzystanie z pomocy specjalisty. W ramach wspólnej pracy z osobą, która wykorzystując wiedzę niezbędną do zrozumienia wielu procesów dziejących się w rodzinie pomiędzy poszczególnymi jej członkami ma szansę pomóc odszukać sposoby radzenia sobie z wieloma problemami w tym obszarze.

Warsztaty skierowane są do rodziców, którzy:

Celem warsztatów jest pogłębienie rozumienia trudności pojawiających się w wychowaniu. Przeprowadzane byłyby w grupie od 8 do 12 osób. Zajęcia odbywałyby się w formie grup otwartych, co umożliwiałoby dołączenie do kolejnych warsztatów innych chętnych w miarę wolnych miejsc. Ważne, aby osoby chętne do udziału były skłonne dzielić się własnym doświadczeniem w ramach zajęć i wspólnie z psychoterapeutą poszukiwałyby lepszego rozumienia sytuacji i adekwatnych rozwiązań.

 

Zapraszam, psychoterapeuta Barbara Olszewska

Proszę o kontakt telefoniczny 503-185-041

Udział w programie jest bezpłatny, w całości realizowany, w ramach pracy społecznej psychoterapeutów naszej Fundacji.

 

 

PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty asertywności i empatii dla osób narażonych na przemoc i konflikty rówieśnicze
Dla RODZICÓW
Indywidualne konsultacje problemów wychowawczych i grupa wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi.
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna, par i rodzinna. Konsultacje wychowawcze problemów wychowawczych.
SZKOLENIA KADRY
Superwizja, konsultacje i warsztaty dla osób, i zespołów zajmujących się profesjonalnie pomocą.