PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna i rodzinna, konsultacje problemów wychowawczych.
PSYCHOPROFILAKTYKA
Warsztaty psychoprofilaktyczne skierowane do uczniów szkół średnich powiatu wołomińskiego narażonych na konflikty rówieśnicze.
ASYSTA RODZINNA
Konsultacje dla asystentów rodzinnych. Pomoc i wsparcie w pracy z rodzinom.
PORADNICTWO PRAWNE
Konsultacje prawne dla osób w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Aktualności

Konsultacje zawodowe dla Asystentów Rodzinnych. W listopadzie w ramach konsultacji bierzemy udział w konferencji „ASYSTENT USAMODZIELNIENIA” organizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne  w W-wie, która odbędzie się 28.11.2014r. Zainteresowani asystenci proszeni są o kontakt.

Zapraszamy zaangażowanych Asystentów Rodzinnych z naszego powiatu, chcących poszerzać swój warsztat zawodowy.

 

Warsztaty psychoprofilaktyczne. Prowadzimy nabór do projektu psychoprofilaktycznego, skierowanego do uczniów szkół średnich na terenie naszego powiatu.

Ograniczona liczba grup. Zainteresowane szkoły mogą dokonywać zgłoszeń na naszego e-maila: fundacjarodzina@fundacjarodzina.org.pl lub telefonicznie 600-355-163

Nasza misja

Zdecydowaliśmy się na utworzenie fundacji w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska, w którym na co dzień pracujemy. Nasze doświadczenie pokazuje, że nie wszyscy mają równe szanse na start w życiu. Widzimy różne powody takiego stanu. Ludzie przychodzą na świat w różnych domach, miejscach, mają różnych rodziców, czy opiekunów. Widzimy różne powody takiego stanu.

Więcej